ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN CAO CẤP – QUÀ TẶNG Ý NGHĨA TẠI LADORA SHOP

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦